Razvoj inovativnih nizkoenergijskih lesenih vhodnih vrat LESKO WOODY

Čas izvajanja: od 20.02.2020 do 30.06.2021.

NAMEN PROJEKTA

Sofinancirani so stroški nakupa opredmetenih sredstev – novega stroja – naprave za robotsko lakiranje CMA GR6100 HW s 3D skenerjem. Naprava se uporablja za 3D skeniranje vhodnih  vrat in površinsko obdelavo z laki na vodni osnovi. Omogoča rešitev za proizvodnjo linijo inovativnih lesenih vhodnih vrat LESKO WOODY.

Sofinancirani so stroški nakupa neopredmetenih sredstev – nove programske opreme – programska oprema Archimede za CNC obdelovalni center za izdelavo delovnih nalogov za vhodna vrata in generiranje CN kode za računalniško krmiljenje stroja.

CILJ PROJEKTA

Z novim produktom – vhodnimi vrati z visoko stopnjo zahtevnosti, ki bodo primerna za vgrajevanje v objekte s povečano obremenitvijo fasadnih elementov. Vrata morajo imeti v funkcionalnem in izolativnem pogledu vsaj enake lastnosti kot klasična nizkoenergijska lesena vhodna vrata, v trajnostnem in estetskem smislu pa ga mora presegati.

Finančna podpora (višina subvencije) znaša: 167.707,50 €

Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Naziv operacije: IZDELAVA E- KATALOGA IN VIDEO

Čas izvajanja: 04.09.2020 – 26.10.2020

Glavni namen/cilj operacije: V sklopu operacije je podjetje izdelalo promocijski video in izdelalo predstavitvene e-kataloge za promocijo na tujih trgih, za blaženje posledic epidemije COVID19 in krepitev mednarodnega poslovanja, boljšega sodelovanja s tujimi kupci, s tujo poslovno javnostjo in za boljšo promocijo izdelkov in storitev na tujih trgih.

Finančna podpora (višina subvencije) znaša: 7.969,50 EUR.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.