Slovar strokovnih izrazov

Področje oken je precej tehnično, zato je v uporabi veliko tehničnih pojmov. Za lažje razumevanje ponudb in ostalega gradiva smo vam pripravili slovar strokovnih izrazov s področja oken in vhodnih vrat.

wdt_ID Kategorija Pojem Opis
1 OKOVJE vrtljivo-nagibno odpiranje odpiranje krila po vertikali in horizontali; poznano tudi kot "dreh-kipp" odpiranje
2 OKOVJE dvižno-drsno odpiranje sistem, pri katerem se krilo dvigne nekaj mm in drsno odpelje v stran
3 OKOVJE pololiva običajna kljuka za novejša okna
4 OKOVJE oliva tradicionalna kljuka na starih dvokrilnih oknih (v obliki črke T)
5 STEKLO float steklo običajno ravno steklo brez dodatnih nanosov
6 STEKLO izolacijsko steklo večslojno steklo sestavljeno iz dveh ali več stekel, z vmesnim distančnikom po obodu, ki ima vmesne prostore neprodušno zaprte in običajno poljnjene s plinom Argonom
7 STEKLO medstekelni distančnik profil ob robu izolacijskega stekla, ki določa razmak med stekli
8 STEKLO TGI distančnik sodobni izolativni distančnik, ki nadomešča toplotno prevodne aluminijaste distančnike
9 STEKLO topli rob stekla naziv za izolacijska stekla, ki imajo namesto aluminijastega distančnika vgrajen toplotno izolativen distančnik (npr. TGI, Swispacer)
10 STEKLO Low-E nizkoemisijski nanos na steklu, ki bistveno izboljša izolativnost stekla
11 STEKLO VSG steklo lepljeno steklo sestavljeno iz vsaj 2 slojev stekla in vmesnimi folijami
12 STEKLO ESG steklo kaljeno steklo
13 IZOLATIVNOST faktor Uw toplotna prevodnost okna kot celote
14 IZOLATIVNOST faktor Uf toplotna prevodnost okenskega profila (podboja in krila)
15 IZOLATIVNOST faktor Ug toplotna prevodnost stekla
16 IZOLATIVNOST faktor psi toplotna prevodnost distančnika izolacijskega stekla