OKNA POSEBNIH OBLIK

Okna posebnih oblik so paradni konj Leskove proizvodnje, saj smo prav po njihovi zaslugi postali prepoznavni med najbolj zahtevnimi kupci v tujini. Odlična tehnološka opremljenost in poglobljeno poznavanje programskih zmožnosti nam omogočata, da izdelamo lesena okna skorajda v kateri koli zaobljeni obliki: okrogla, elipsasta, valovita, v obliki listov, z okroglinami in vijugami, skratka zaobljena »na vse načine«.

OBLIKE LESENEGA PROFILA

Z izbiro različnih oblik profila lesa lahko spremenimo notranji in zunanji izgled okna od modernega oglatega, do zaobljenega ali rustikalnega.

  • 7 možnosti za zunanji del okna (za podboje in za krila)
  • 9 možnosti za notranjo rob na notranji strani okna oz. steklitveno letvico
  • 3 možnosti za zunanji rob krila na notranji strani okna
blank

OKRASNI KRIŽI

Dodaten vtis razkošja ponujajo najrazličnejše oblike nalepljenih križev, s katerimi lahko oknom, predvsem pa celostni podobi stavbe, dodamo svojevrsten, povsem unikaten pečat. Tudi oblike nalepljenih križev tako rekoč nimajo omejitev; drzne vitice nepravilnih oblik, bogate razvejane drevesne oblike ali enakomerni križi umirjenih, klasičnih oblik.

blank

NOTRANJA DVOKRILNA LETEV

Običajna sodobna dvokrilna okna z izolacijskim steklom na notranji strani nimajo dodatne letve, zato je leseni del na sredini okna asimetričen (profila od levega in desenega krila nista enako vidna), prav tako je kljuka (oliva ali pololiva) locirana izven osi. Za bolj pristen izgled lahko izberete opcijo, kjer je okno opremljeno z dodatno notranjo pripirno letvijo in olivo oz. pololivo pozicionirano na center letve.

blank

STARINSKO BARVANJE

Pri Lesku izdelujemo starinska okna, ki ohranjajo dušo vaše stavbe nedotaknjeno, hkrati pa ustrezajo vsem modernim zahtevam in vam zagotavljajo udobno bivanje. S posebnim, patiniranim barvanjem se v največji možni meri približamo podobi starinskih oken.

blank

ŠKATLASTA OKNA

Starejši objekti imajo mnogokrat vgrajena dvojna oz. škatlasta okna, kjer imamo dva nivoja kril: notranja in zunanja krila. Objekti so običajno spomeniško zaščiteni, zato Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) na zahtevo stranke izda pogoje za obnovo ali izdelavo replik oken. Dolgoletne izkušnje in ustrezno opremljena proizvodna oprema nam omogočajo izdelavo posodobljenih replik z boljšo toplotno izolativnostjo, ki ustrezajo tudi pogojem za pridobitev subvencije Eko sklada.